Pokud si budete spořit alespoň 300 Kč měsíčně, získáte státní příspěvek ve výši 90 Kč. Při měsíčním příspěvku od 1 000 Kč získáte maximální výši státního příspěvku, tedy 230 Kč měsíčně. Při měsíčním příspěvku alespoň 2 000 Kč můžete navíc získat maximální daňovou úlevu až 1 800 Kč ročně.Příspěvek musí být připsán na účet společnosti do konce prvního měsíce období, za které se platí.
Spolu s potvrzením o přijetí Návrhu obdržíte potřebný počet předtištěných poštovních poukázek.
Informujte svého zaměstnavatele o sjednání změny smlouvy – předejte na Vaši mzdovou účtárnu kopii akceptace změny.
Doporučujeme Vám zavedení trvalého příkazu k úhradě příspěvků.
  


Zadejte procento z hrubé mzdy.
%„Daňový automat“ je jedinečná služba UNIQA penzijní společnost, a.s. pro všechny účastníky, kteří chtějí jednoduše využívat daňové úlevy spojené s penzijním připojištěním. Pro sjednání této služby je nutné na Vaší smlouvě o penzijním připojištění evidovat číslo Vašeho mobilního telefonu. V opačném případě není služba sjednána.

Základní výhody sjednání služby pro klienta:

  • všechny úkony spojené s touto službou jsou zdarma
  • sjednáním této služby se k ničemu finančně klient nezavazuje, pouze mu vzniká právo na využití služby
  • využitím služby si klient snadno sníží daňový základ a tak ušetří na daních

V čem spočívá služba „Daňový automat“?
Na základě příspěvků zaplacených účastníkem během kalendářního roku je vždy pro měsíc prosinec vypočtena UNIQA penzijní společnost, a.s. optimální částka příspěvku účastníka tak, aby účastník získal maximální částku pro odpočet ze základu daně a o výši tohoto doplatku je účastník informován prostřednictvím SMS. Pokud se poté účastník rozhodne službu využít a částku uhradí na účet penzijní společnosti, bude mu automaticky zaúčtována jako mimořádná platba a odesláno daňové potvrzení pro možnost uplatnění snížení daňového základu. Účastníkovi penzijního připojištění tak odpadá veškerá námaha a administrativa spojená se změnami výše měsíčního příspěvku. UNIQA penzijní společnost, a.s. provádí se souhlasem účastníka všechny potřebné úkony zcela automaticky.