Pokud si budete spořit alespoň 300 Kč měsíčně, získáte státní příspěvek ve výši 90 Kč. Při měsíčním příspěvku od 1 000 Kč získáte maximální výši státního příspěvku, tedy 230 Kč měsíčně. Při měsíčním příspěvku alespoň 3 000 Kč můžete při 15% sazbě daně z příjmu získat úsporu až až 3 600 Kč.Příspěvek musí být připsán na účet společnosti do konce prvního měsíce období, za které se platí.
Informujte svého zaměstnavatele o sjednání změny smlouvy – předejte na Vaši mzdovou účtárnu kopii akceptace změny.
Doporučujeme Vám zavedení trvalého příkazu k úhradě příspěvků.
  


Zadejte procento z hrubé mzdy.
%Daňové optimum je komfortní způsob, jak jednoduše maximalizovat daňové úlevy spojené s penzijním připojištěním nebo doplňkovým penzijním spořením. Pro sjednání této služby je nezbytné evidovat na Vaší smlouvě, ke které službu sjednáváte, číslo Vašeho mobilního telefonu. V opačném případě nemůže být služba sjednána.

Základní výhody sjednání služby pro klienta:

  • všechny úkony spojené s touto službou jsou zdarma
  • sjednáním této služby se k ničemu finančně klient nezavazuje, pouze mu vzniká právo na využití služby
  • využitím služby si klient snadno sníží daňový základ a tak ušetří na daních

V čem spočívá služba Daňové optimum?
Při sjednání této služby vám naše penzijní společnost každoročně vypočte chybějící částku pro uplatnění maximálního daňového odpočtu a odešle Vám ji vždy počátkem prosince prostřednictvím SMS. Pokud bude do konce příslušného kalendářního roku připsána na účet naší společnosti jakákoliv částka přesahující váš pravidelný měsíční příspěvek, bude automaticky evidována jako mimořádný příspěvek a bude započítána do souhrnu vašich příspěvků v daném kalendářním roce pro účely daňového odpočtu. Není potřeba již nic dalšího naší společnosti oznamovat. Pro sjednání této služby je nutné, aby na vaší smlouvě bylo evidováno číslo mobilního telefonu. Sjednat tuto službu lze i prostřednictvím osobního účtu moje UNIQA.