Hotovo !


Vážená paní / vážený pane,

zadání požadavku na změnu Vašeho měsíčního příspěvku na smlouvě o penzijním připojištění proběhlo v pořádku.

Co bude dál?

 • Vytiskněte 2x vytvořený pdf dokument Oznámení změn ke smlouvě penzijního připojištění (ke stažení zde)
 • Dle údajů uvedených v Oznámení změn bude provedena změna příslušných údajů u Vaší smlouvy v evidenci naší společnosti. Zkontrolujte, prosím, zda všechny vyplněné údaje jsou správné.
 • Obě vyhotovení Oznámení změn ke smlouvě penzijního připojištění podepište.
 • Jedno vyhotovení Oznámení změn neprodleně zašlete ke zpracování na adresu:
  UNIQA penzijní společnost, a.s.
  Úzká 488/8
  602 00 Brno
 • Změnu výše příspěvku je možné akceptovat nejdříve od následujícího měsíce po doručení podepsaného oznámení do sídla penzijní společnosti.
 • Druhé vyhotovení Oznámění změn si uschovejte. Toto vyhotovení je určeno Vám.

Po doručení podepsaného Oznámění změn ke smlouvě penzijního připojištění do sídla UNIQA penzijní společnosti, a.s. projde dokument procesem kontroly a zpracování. V případě, že všechno bude v pořádku, navýšení penzijního připojištění bude akceptováno a UNIQA penzijní společnost, a.s., Vám odešle Akceptační dopis.

S pozdravem

UNIQA penzijní společnost