+420 488 125 125
AXA

On-line sjednání doplňkového penzijního spoření

Krok 2: Stanovení investiční strategie - Investiční dotazník

Na základě vyplněných odpovědí Vám bude navržena optimální investiční strategie, kterou můžete v následujícím kroku samozřejmě dále upravovat.

Krok 2: Stanovení investiční strategie - Investiční dotazník

Na základě vyplněných odpovědí Vám bude navržena optimální investiční strategie, kterou můžete v následujícím kroku samozřejmě dále upravovat.

U každé otázky, prosím, zvolte jednu odpověď, která Vám nejvíce vyhovuje.

Krok 2: Stanovení investiční strategie - Vyhodnocení dotazníku

Na základě vyplněného dotazníku UNIQA penzijní společnost, a.s. vyhodnotila Vámi poskytnuté informace a doporučuje Vám strategii:

Krok 2: Stanovení investiční strategie - Volba vlastní strategie

Pokud se odchýlíte od doporučené strategie spoření nebo jste odmítl/odmítla vyplnit investiční dotazník, či podáte-li informace zjevně neúplné, nepřesné nebo nepravdivé a budete realizovat strategii odlišnou, která pro Vás může být nevhodná, UNIQA penzijní společnost, a.s. Vás výslovně upozorňuje, že v důsledku takového Vašeho rozhodnutí nenese žádnou odpovědnost či ručení za jakákoli rizika či potenciální ztráty související s tímto, pro Vás potenciálně nevhodným rozhodnutím o strategii spoření. Pokračováním na další krok formuláře potvrzujete, že jste si vědom/a všech výše uvedených rizik.

Krok 2: Stanovení investiční strategie - Potvrzení dotazníku

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7


Vyplnění Investičního dotazníku je dobrovolné, nicméně pokud jej odmítnete vyplnit, vystavujete se nebezpečí nevhodné volby strategie spoření se všemi důsledky s tím spojenými. Zvolená strategie spoření nemusí zcela odpovídat Vašemu investičnímu/rizikovému profilu, tj. Vašim cílům a odborným znalostem či zkušenostem potřebným pro pochopení rizik souvisejících s investicemi v doplňkovém penzijním spoření, a proto Vám UNIQA penzijní společnost, a.s. důrazně doporučuje Investiční dotazník vyplnit a poskytnout všechny požadované informace.

V opačném případě Vám UNIQA penzijní společnost, a.s. doporučuje buď smlouvu o doplňkovém penzijním spoření vůbec neuzavírat, nebo zvolit Velmi konzervativní strategii spoření (100 % Povinný konzervativní fond UNIQA penzijní společnosti, a.s.).

Pokračováním na další krok formuláře potvrzujete, že jste si vědom všech výše uvedených rizik.

1 / 7 Investiční cíl

Představte si, že v důchodu budou prostředky, které si nyní naspoříte, tvořit podstatnou část Vašich příjmů. Chcete je v průběhu let co nejvíce zhodnotit nebo spíše preferujete zachování jejich hodnoty?

2 / 7 Zkušenosti a znalosti z oblasti financí a investování

Zejména pro volbu dynamičtějších strategií byste měl(a) mít nějaké zkušenosti a znalosti o těchto typech investičních nástrojů, abyste mohl(a) správně posoudit riziko své investice.

3 / 7 Předpokládaný investiční horizont

V doplňkovém penzijním spoření budou Vaše prostředky při dosažení 5 let před důchodovým věkem zainvestovány do Povinného konzervativního fondu. Při investicích do jiných účastnických fondů je důležité znát dobu investování.

4 / 7 Tolerance rizika

Představte si, že již 2 roky zhodnocujete v účastnickém fondu své finanční prostředky a najednou Váš účet vykazuje místo doposud naspořených 100 000 Kč pouze 90 000 Kč. Co uděláte?

5 / 7 Finanční závislost

Při rozhodování o výběru investice jde i o to, jaká bude Vaše závislost na této formě budoucích úspor. Zamyslete se, zda budou tyto finanční prostředky pro Vás spíše vítaným přilepšením nebo nutnou podporou.

6 / 7 Výše investovaných příjmů

Při financování důchodu, tedy svých budoucích potřeb, musíme odložit část své finanční spotřeby. Kolik bude činit Vaše investice v poměru k Vašim příjmům?

7 / 7 Preference strategie spoření

Vzhledem ke svým znalostem o investování a finančních možnostech preferuji následující strategii spoření?

100% investice do Povinně konzervativního účastnického fondu s velmi nízkou mírou rizika ideální pro poslední roky před odchodem do důchodu. Riziko: nízké, výnos: nižší

100 % prostředků investujete do Dluhopisového účastnického fondu. Riziko: spíše nižší, výnos: spíše nižší

Investujete 40 % do Vyváženého a 60 % do Dluhopisového účastnického fondu. Riziko: nižší až střední, výnos: nižší až střední

Představuje střední cestu. 100 % investujete do Vyváženého účastnického fondu. Riziko: střední, výnos: střední

70 % prostředků investujete do Akciového a 30% do Dluhopisového účastnického fondu. Riziko: spíše vyšší, výnos: spíše vyšší

100% prostředků investujete do Akciového účastnického fondu s možností vysokých výnosů, ale i s vysokou mírou rizika. Riziko: vyšší, výnos: vyšší

Představuje řešení, které se přizpůsobuje vašemu věku a počtu let zbývajících do důchodu. Peníze postupně investujete v různých poměrech do rozdílných fondů, od dynamického v počátcích spoření až po konzervativní před odchodem do důchodu. Při nižším věku účastníka a záměru dlouhodobého spoření se vyplatí kombinace jednotlivých fondů ve formě strategie spoření životního cyklu. Ta spočívá v postupném snižování rizikovosti investic s blížícím se rokem odchodu do důchodu. Riziko: spíše vyšší, výnos: spíše vyšší


Pokračováním na další krok formuláře potvrzujete, že údaje vyplněné v dotazníku jsou úplné, přesné a pravdivé.

V případě, že nesouhlasíte s námi doporučenou investiční strategií, můžete změnit strategii kliknutím sem.

Zvolte si vlastní strategii:

100% investice do Povinně konzervativního účastnického fondu s velmi nízkou mírou rizika ideální pro poslední roky před odchodem do důchodu. Riziko: nízké, výnos: nižší

100 % prostředků investujete do Dluhopisového účastnického fondu. Riziko: spíše nižší, výnos: spíše nižší

Investujete 40 % do Vyváženého a 60 % do Dluhopisového účastnického fondu. Riziko: nižší až střední, výnos: nižší až střední

Představuje střední cestu. 100 % investujete do Vyváženého účastnického fondu. Riziko: střední, výnos: střední

70 % prostředků investujete do Akciového a 30% do Dluhopisového účastnického fondu. Riziko: spíše vyšší, výnos: spíše vyšší

100% prostředků investujete do Akciového účastnického fondu s možností vysokých výnosů, ale i s vysokou mírou rizika. Riziko: vyšší, výnos: vyšší

Představuje řešení, které se přizpůsobuje vašemu věku a počtu let zbývajících do důchodu. Peníze postupně investujete v různých poměrech do rozdílných fondů, od dynamického v počátcích spoření až po konzervativní před odchodem do důchodu. Při nižším věku účastníka a záměru dlouhodobého spoření se vyplatí kombinace jednotlivých fondů ve formě strategie spoření životního cyklu. Ta spočívá v postupném snižování rizikovosti investic s blížícím se rokem odchodu do důchodu. Riziko: spíše vyšší, výnos: spíše vyšší

Nevíte si rady?

Poradíme Vám na naší UNIQA lince: +420 488 125 125 (Po - Pá od 08:00 do 18:00 hod.).
Pro svou otázku můžete využít také e-mailovou adresu: info@uniqa.cz.