+420 488 125 125
AXA

On-line sjednání doplňkového penzijního spoření

Krok 1/1: Kolik si spořit - kalkulačka

Dodatečný příjem z Vašeho doplňkového penzijního spoření může pozitivně ovlivnit Váš životní standard v důchodovém věku. Spočítejte si, jak výhodné pro Vás může být začít spořit už dnes a získat navíc i příspěvek od státu.


Vstupní informace
pomoc
pomoc
pomoc


:
:
:
:
2% :

Krok 1/2: Jak spořit

Je jen na Vás, zda upřednostňujete měsíční nebo roční platbu, zda chcete svoje příspěvky hradit z bankovního účtu nebo prostřednictvím poštovní poukázky. V průběhu spoření můžete kdykoliv způsob úhrady měnit. Nezapomeňte, že na Vaše doplňkové penzijní spoření Vám může přispívat i zaměstnavatel.

Váš příspěvek


Pokud si budete spořit alespoň 300 Kč měsíčně, získáte státní příspěvek ve výši 90 Kč. Při měsíčním příspěvku od 1 000 Kč získáte maximální výši státního příspěvku, tedy 230 Kč měsíčně. Při měsíčním příspěvku alespoň 3 000 Kč můžete navíc získat maximální daňovou úlevu.

Frekvence platby


Příspěvek musí být připsán na účet společnosti do konce prvního měsíce období, za které se platí.

Počátek spoření


Počátek spoření může být nejdříve od prvního dne měsíce následujícím po doručení podepsaného Návrhu smlouvy do sídla společnosti.

Číslo bankovního účtu


Bankovní účet musí být veden na Vaše jméno a první příspěvek musí být zaplacen z tohoto účtu. Kopie bankovního výpisu či dokladu potvrzujícího existenci účtu vedeného na Vaše jméno u banky je povinnou přílohou návrhu smlouvy. Doporučujeme nastavení trvalého příkazu k placení příspěvků.

Sjednáte-li si tuto bezplatnou službu, budeme vás každoročně před koncem roku informovat (SMS) o částce, která je potřebná k dosažení maximálního daňového odpočtu. Přijmeme-li od vás ještě dokonce daného roku jakoukoliv částku přesahující váš sjednaný pravidelný příspěvek, bude automaticky považována za mimořádný příspěvek, a bude zahrnuta do celkové výše vašich příspěvků daného kalendářního roku pro účely daňového odpočtu.

Na doplňkové penzijní spoření Vám přispěje také UNIQA penzijní společnost, a.s.
Výše příspěvku UNIQA penzijní společnost, a.s., která je odvozena od výše Vašeho měsíčního příspěvku, je ve Vašem případě . Odměna bude poukázána na osobní penzijní účet doplňkového penzijního spoření formou mimořádného příspěvku účastníka nejpozději následující kalendářní měsíc po konci kalendářního čtvrtletí, ve kterém vznikl nárok na odměnu. Více informací najdete ve Veřejném příslibu.

pomoc
%

Mám smlouvu o penzijním připojištění u UNIQA penzijní společnosti, a.s., a chci ji převést do doplňkového penzijního spoření u UNIQA penzijní společnosti, a.s.
Pro převedení prostředků z Vašeho penzijního připojištění na doplňkové penzijní spoření, prosím, vyplňte a vytiskněte dokument Výpověď smlouvy o penzijním připojištění a žádost o převod prostředků na doplňkové penzijní spoření. Dokument odešlete i s vaším úředně ověřeným podpisem doporučeně do UNIQA penzijní společnosti, a.s.

Mám doplňkové penzijní spoření u jiné penzijní společnosti a chci ho převést do UNIQA penzijní společnost, a.s.

Pro bezproblémový převod doplňkového penzijního spoření k UNIQA penzijní společnosti, a.s., vytiskněte, prosím, dokument Výpověď smlouvy o doplňkovém penzijním spoření a odešlete jej doporučeně i s Vaším úředně ověřeným podpisem co nejdříve Vaší stávající penzijní společnosti.

Zpět na kalkulačku

Nevíte si rady?

Poradíme Vám na naší UNIQA lince: +420 488 125 125 (Po - Pá od 08:00 do 18:00 hod.).
Pro svou otázku můžete využít také e-mailovou adresu: info@uniqa.cz.