Spotřebitelský spor | UNIQA Insurance Group

V případě, že dojde mezi účastníkem a UNIQA penzijní společností, a.s. ke vzniku spotřebitelského sporu ze smlouvy o penzijním připojištění nebo o doplňkovém penzijním spoření, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může účastník podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu k České obchodní inspekci, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, web: adr.coi.cz.

Magazín Patálie