Nespoléhejte jen na stát a zajistěte si dostatek finančních prostředků na penzi

 • Státní příspěvek až 2 760 Kč za rok
 • Daňový odpočet až 24 000 Kč ročně

Chcete si změnit měsíční příspěvek nebo kontaktní údaje?

Otevřete si on-line formulář a udělejte změnu rychle a pohodlně.

Změna smlouvy

Výplata dávky | Penzijní připojištění

Penzijní připojištění znamená finanční přilepšení k vašemu státem uznanému důchodu

Výhodou je, že jde o peníze, nad kterými máte plnou kontrolu a nakládáte s nimi dle svého uvážení. To platí také při ukončení penzijního připojištění. V tu chvíli se můžete rozhodnout, zdali si vyberete celou naspořenou částku najednou, nebo si necháte vyplácet jeden z typů penze.

Jak si můžete vybrat naspořené peníze:

Finanční prostředky ze smlouvy o penzijním připojištění lze vyplatit následujícím způsobem:

 • Starobní penze
  Výplata pravidelné penze (doživotní/na dobu určitou), podmínkou je dosažení věku v penzijním plánu a naspoření příslušného počtu kalendářních měsíců. Věk a počet měsíců se řídí penzijním plánem, který je veden ke smlouvě. Penzijní plán je uveden na výpisu ze smlouvy, přesné znění plánů je k dispozici zde. Dle penzijního plánu je možné určený věk nahradit odchodem do starobního důchodu.

 • Invalidní penze
  Výplata pravidelné penze (doživotní/na dobu určitou), podmínkou je přiznání invalidního důchodu. Přesné podmínky výplaty invalidní penze se řídí příslušným penzijním plánem.

 • Výsluhová penze
  Výplata pravidelné penze (doživotní/na dobu určitou), podmínkou je spoření příspěvků po dobu minimálně 180 kalendářních měsíců a sjednání této penze na smlouvě. Počet započtených měsíců a sjednání penze je uvedeno ve výpisu ze smlouvy.
 • Jednorázové vyrovnání
  Jednorázová výplata všech finančních prostředků místo výplaty starobní/invalidní/výsluhové penze. Po vzniku nároku na výplatu penze si účastník může vybrat, zda si prostředky vybere formou pravidelné penze nebo jednorázově. Při jednorázové výplatě se navíc daní příspěvek zaměstnavatele 15% srážkovou daní.

 • Odbytné v případě předčasného ukončení smlouvy
  Jednorázová výplata prostředků vedených na smlouvě snížená o státní příspěvek a výnosy z něj, podmínkou je úhrada alespoň 12 měsíčních příspěvků a je realizována pouze v případě, kdy nevznikl nárok na některou z penzí. Při výplatě odbytného je státní příspěvek vrácen zpět na účet Ministerstva financí.

Magazín Patálie