Nespoléhejte jen na stát a zajistěte si dostatek finančních prostředků na penzi už dnes

 • Státní příspěvek až 2 760 Kč za rok
 • Daňový odpočet až 24 000 Kč ročně
 • Zajímavé potenciální zhodnocení

Uzavřít spoření online

Při sjednání online získáte od nás až 500 Kč.

Neztrácejte čas, k uzavření vám stačí jen několik minut. Připravte si:

 • občanský průkaz
 • číslo svého bankovního účtu

Sjednat online

výplata dávek | Doplňkové penzijní spoření

Způsoby čerpání dávek včetně zdanění

Své úspory z doplňkového penzijního spoření si můžete vybrat několika různými způsoby:

 • Starobní penze na určenou dobu
  Výplata pravidelné penze po sjednanou dobu (minimálně 36 měsíců), podmínkou je dosažení věku 60 let a spořící doba 60 měsíců (v případě předdůchodu věk min. pět let před důchodovým věkem dle zákona o sociálním zabezpečení a spořící doba 60 měsíců – doba výplaty minimálně 24 měsíců, maximálně 60 měsíců, splátka minimálně 30% průměrné mzdy)
  Zdanění: při čerpání po dobu kratší než 10 let je uplatněna 15% srážková daň z výnosů

 • Invalidní penze na určenou dobu
  Výplata pravidelné penze po sjednanou dobu, podmínkou je invalidní důchod III. stupně a spořící doba 36 měsíců
  Zdanění: nepodléhá dani

 • Jednorázové vyrovnání
  Jednorázová výplata všech finančních prostředků, podmínkou je dosažení věku 60 let a spořící doba 60 měsíců
  Zdanění: 15% srážková daň z výnosů a 15% zdanění příspěvků zaměstnavatele

 • Odbytné v případě předčasného ukončení smlouvy
  Jednorázová výplata prostředků snížená o státní příspěvek, podmínkou je úhrada alespoň 24 měsíčních příspěvků
  Zdanění: 15% srážková daň z výnosů a 15% zdanění příspěvků zaměstnavatele

 • Částečné odbytné (smlouvy uzavřené nezletilému)
  V roce, ve kterém účastník dosáhne 18 let věku si může vybrat až 1/3 vlastních příspěvků, pokud spořící doba trvala minimálně 120 měsíců a 24 měsíců před dosažením 18 let věku nedošlo k převodu do jiné penzijní společnosti (státní příspěvky, příp. příspěvky zaměstnavatele zůstávají na smlouvě)
  Zdanění: 15% srážková daň z výnosů

 • Úhrada jednorázového pojistného pro doživotní penzi
  Převod finančních prostředků pro výplatu doživotní penze ze smlouvy s životní pojišťovnou
  Zdanění: nepodléhá dani

 • Úhrada jednorázového pojistného pro penzi na přesně stanovenou dobu s přesně stanovenou výší důchodu
  Převod finančních prostředků pro výplatu penze na přesně stanovenou dobu s přesně stanovenou výší důchodu ze smlouvy s životní pojišťovnou
  Zdanění: nepodléhá dani

 •  

S výběrem nejvýhodnějšího způsobu vyplácení vám rádi pomůžeme.

Magazín Patálie