Nespoléhejte jen na stát a zajistěte si dostatek finančních prostředků na penzi už dnes

 • Státní příspěvek až 2 760 Kč za rok
 • Daňový odpočet až 24 000 Kč ročně
 • Zajímavé potenciální zhodnocení

Uzavřít spoření online

Při sjednání online získáte od nás až 500 Kč.

Neztrácejte čas, k uzavření vám stačí jen několik minut. Připravte si:

 • občanský průkaz
 • číslo svého bankovního účtu

Sjednat online

Výhody | Doplňkové penzijní spoření

Rozhodněte, jaký bude váš doplňkový příjem k důchodu a naspořte si s námi na podzim života.

Nespoléhejte se pouze na státní důchod a zajistěte si dostatečný příjem na stáří.

Doplňkové penzijní spoření představuje flexibilní spoření na penzi se státním příspěvkem a daňovými výhodami. Nakládejte se svými úsporami podle svých představ.

 • Již od 300 Kč měsíčně získáváte příspěvek od státu
 • Část peněz si můžete odečíst z daní
 • Na smlouvu vám může přispívat zaměstnavatel
 • Využíváte jedné z nejlevnějších forem drobného investování
 • Sami si určujete, kolik chcete spořit

Hlavní výhody doplňkového penzijního spoření

Příspěvek od státu

Získejte od státu příspěvek až 2 760 Kč ročně.

Na doplňkové penzijní spoření vám stát finančně přispívá, pokud si spoříte alespoň 300 Kč měsíčně. Této částce odpovídá státní příspěvek ve výši 90 Kč, dále vám stát přidá 20 % z vlastního příspěvku nad 300 Kč. Maximální výši státního příspěvku 230 Kč získáte, pokud spoříte alespoň 1000 Kč měsíčně. Výše státního příspěvku se odvíjí od toho, kolik měsíčně spoříte.

Pro určení výše státních příspěvků použijte následující tabulku:

Měsíční příspěvek účastníka Státní příspěvek
100 - 299 Kč 0 Kč
300 Kč 90 Kč
400 Kč 110 Kč
500 Kč 130Kč
600 Kč 150 Kč
700 Kč 170 Kč
800 Kč 190 Kč
900 Kč 210 Kč
1 000 Kč a více 230 Kč
 

Na státní příspěvek mají nárok pouze osoby s trvalým pobytem v ČR nebo s bydlištěm na území některého z členských států EU. Tyto osoby musí být zároveň účastníky veřejného pojištění v ČR.

Odpočet z daní – služba Daňové Optimum

Část příspěvků na doplňkové penzijní spoření si můžete odečíst z daňového základu. Maximální částka, o kterou tak můžete svůj daňový základ snížit je 24 000 Kč.

Nárok na odpočet z daně vzniká při placení měsíčního příspěvku vyšším než 1 000 Kč v souladu se smlouvou až do výše 3 000 Kč, nebo u srovnatelných jednorázových ročních vkladů, tedy od 12 000 do 36 000 Kč.

Zaměstnavatel je oprávněn si o příspěvek na doplňkové penzijní spoření poskytnutý každému účastníkovi snížit svůj daňový základ až o 50 000 Kč za rok. Tento limit je společný s příspěvky na životní pojištění.

Pro maximalizaci vašeho daňového odpočtu můžete použít naši bezplatnou službu Daňové optimum. Při sjednání této služby vám naše penzijní společnost každoročně vypočte chybějící částku pro uplatnění maximálního daňového odpočtu a odešle Vám ji vždy počátkem prosince prostřednictvím SMS. Pokud bude do konce příslušného kalendářního roku připsána na účet naší společnosti jakákoliv částka přesahující váš pravidelný měsíční příspěvek, bude automaticky evidována jako mimořádný příspěvek a bude započítána do souhrnu vašich příspěvků v daném kalendářním roce pro účely daňového odpočtu. Není potřeba již nic dalšího naší společnosti oznamovat. Pro sjednání této služby je nutné, aby na vaší smlouvě bylo evidováno číslo mobilního telefonu. Sjednat tuto službu lze i prostřednictvím osobního účtu moje UNIQA.

Bonus až 500 Kč při uzavření doplňkového penzijního spoření online

Při sjednání smlouvy on-line vám bude poskytnuta jednorázová odměna ve výši poloviny vašeho sjednaného měsíčního příspěvku, maximálně však 500 Kč. Vámi sjednaný měsíční příspěvek musí být minimálně 300 Kč.

Odměna bude připsána na váš osobní penzijní účet v kalendářním měsíci následujícím po 12 řádně zaplacených měsíčních příspěvcích. Příspěvky musí být uhrazeny ve smluvně sjednané výši a termínu.

Další výhody doplňkového penzijního spoření

III. pilíř penzijního systému představuje jeden z nejbezpečnějších způsobů investování.

 • Flexibilita: placení příspěvků na smlouvu můžete kdykoliv přerušit, změnit výši částky, kterou na penzijní účet posíláte nebo změnit strategii spoření
 • Investiční příležitosti: příspěvky a státní podpora se investují v účastnických fondech / strategiích s různou mírou rizika a potenciálem výnosu
 • Státní dohled: majetek účastnických fondů je oddělen od majetku penzijní společnosti. Penzijní společnost se musí řídit jasně danými právními předpisy a podléhá dohledu ze strany České národní banky, depozitáře a Ministerstva financí
 • Bez dědického řízení: na smlouvě lze určit osobu/osoby, které obdrží naspořené prostředky (v případě předčasného skonu účastníka) mimo dědické řízení. Pokud nejsou tyto osoby určeny, zdědí úspory vaši dědici
 • Možnost ukončení: smlouvu můžete kdykoliv ukončit a již po 24 měsících máte nárok na výplatu všech vložených prostředků, vč. dosaženého výnosu (státní příspěvek musí být při předčasném ukončení smlouvy vrácen zpět státu)
 • Předdůchod: peníze vám můžeme vyplácet již 5 let před dosažením důchodového věku, po tuto dobu za vás bude hradit zdravotní pojištění stát
 • Spoření dětem: spořit dětem můžete už od narození, v 18 letech si mohou až jednu třetinu naspořené částky vybrat formou odbytného a využít pro své potřeby, spoření pokračuje dále beze změny
Hodnota investované částky v účastnických fondech může klesat i stoupat a není zaručena návratnost původně investované částky. Minulá výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí.

Magazín Patálie