UNIQA penzijní společnost, a. s. | UNIQA Insurance Group

UNIQA penzijní společnost, a. s.

Svým klientům nabízíme kvalitní penzijní plán s propracovaným systémem penzí a ostatních dávek. Díky tomu můžete naplno využívat všech výhod spojených s doplňkovým penzijním spořením.

O společnosti

Naše penzijní společnost v roce 2019 obsadila šestou pozici na trhu dle výše prostředků evidovaných ve prospěch účastníků, což představuje podíl 10,5 % na trhu transformovaných fondů a 4,4 % na trhu účastnických fondů.

V roce 2019 vykázala jako celek (vč. transformovaného fondu a účastnických fondů) hospodářský výsledek ve výši 781 mil. Kč.

Celkový počet klientů k 31. 12. 2019 dosahoval 309 tisíc.

Společnost UNIQA penzijní společnost, a. s., se sídlem Evropská 810/136, 160 00 Praha 6, IČO: 61859818, zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 26024, je jako řízená osoba součástí koncernu řízeného UNIQA Insurance Group AG, akciovou společností založenou a existující podle práva Rakouska, se sídlem Untere Donaustraße 21, 1029 Vídeň, Rakousko, zapsanou do obchodního rejstříku vedeného Obchodním soudem ve Vídni pod zn. FN 092933 t
Toto oznámení je činěno v souladu s ustanovením § 79 odst. 3 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů.

Licence pro penzijní společnost
Stanovy společnosti UNIQA penzijní společnost, a. s. ke dni 15.01.2021

Kodex chování UNIQA

Magazín Patálie